Landschap met water en bomen

30 miljoen voor regio Zuid- en Oost-Drenthe

17 februari 2023
Algemeen nieuws

De regio Zuid- en Oost Drenthe krijgt 30 miljoen van het Rijk om verder te werken aan uitdagingen in de regio op het gebied van werken, wonen en welzijn. Hiervoor sluiten betrokken gemeenten en Provincies een nieuwe Regio Deal die loopt van 2023 tot 2026.

Wat is de Regio Deal?

In de Regio Deal werken het Rijk, provincies, gemeenten, zorg- en maatschappelijke instellingen, onderwijs, inwoners, bedrijfsleven en woningcorporaties samen. De huidige Regio Deal, waar gemeente Emmen aan deelneemt, loopt tot en met 2023. De afgelopen jaren is gebleken dat deze samenwerking goed werkt. Zeven partijen – gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Hoogeveen, Coevorden, Hardenberg en de provincies Drenthe en Overijssel – hebben daarom een aanvraag voor een nieuwe Regio Deal ingediend bij het Rijk.

Gelijke kansen en brede welvaart

Binnen de Regio Deal wordt gewerkt aan gelijke kansen en brede welvaart in de regio voor kinderen, jongeren, senioren en ondernemers. In de vervolgdeal staan de komende vier jaar de thema’s Leven Lang Ontwikkelen, zorg en welzijn, aantrekkelijke regio en economische structuurversterking centraal.

Emmense projecten

De afgelopen vier jaar zijn er in Emmen meerdere projecten gestart binnen de Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe. Zo is gestart met de ontwikkeling van de Greenwise Campus en is de HBO-Verpleegkunde flexopleiding opgezet, waar de eerste lichting talenten inmiddels is afgestudeerd als HBO-verpleegkundige. Ook zijn verschillende projecten gestart waaronder Integrated Care; een project waar jeugd- en gezinswerkers op school ouders en kinderen helpen als er ondersteuning nodig is. In Veenoord werkten inwoners, woningcorporatie, welzijnsorganisatie en gemeente samen aan de verbetering van de woningen en woonomgeving.

Wilt u meer weten over de Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe? Bekijk dan de website.

Chat met een medewerker