Wmo in Emmen

Wmo in Emmen

Op 29 maart 2012 heeft de gemeenteraad van Emmen ingestemd met het nieuwe Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning (581.58 KB)(Lees voor). Uitgangspunt van het nieuwe beleid is dat alle inwoners mee kunnen doen, waarbij we uitgaan van de eigen kracht van mensen. Samen met het nieuwe beleidsplan heeft de gemeenteraad ook ingestemd met de volgende stukken:

In het nieuwe beleidsplan staat hoe de gemeente Emmen de komende vier jaar de Wmo-taken wil uitvoeren. Hoe vinden we bijvoorbeeld dat over vier jaar het Zorgloket Emmen moet werken. Over welke onderwerpen - naast zorg, welzijn en wonen - kunt u bij dat loket terecht? En waar vinden de inwoners het Zorgloket Emmen? Het beleidsplan is opgesteld in nauw overleg met verschillende partijen als de Wmo- en seniorenraad en heeft vervolgens ter inspraak gelegen voor alle inwoners van de gemeente.

Samenwerking
Eind november 2006 heeft de gemeenteraad de verordening cliƫntenparticipatie vastgesteld. In deze verordening is vastgelegd hoe de samenwerking tussen de Wmo-raad en de gemeente Emmen wordt ingevuld. In de verordening is onder andere opgenomen welke taak en doelstelling de Wmo-raad heeft, hoe vaak er overleg zal plaatsvinden, wat de werkwijze is, hoe de Wmo-raad van informatie zal worden voorzien, wat de samenstelling is van de Wmo-raad en hoe de gemeente de Wmo-raad zal faciliteren, zodat zij haar adviserende en informerende taak naar behoren kan uitvoeren.