Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

Bij verkeersongevallen overlijden jaarlijks in Drenthe ongeveer dertig mensen. Bovendien raken daarbij honderden mensen (ernstig) gewond. De meeste verkeersongelukken ontstaan helaas door een menselijke fout. Om de verkeersveiligheid te vergroten kiest de gemeente daarom voor zowel infrastructuur- als educatieprojecten. Beide aspecten zijn noodzakelijk om het verkeer veiliger te maken.

Verkeerseducatie
In het uitvoeringsprogramma verkeerseducatie van de gemeente Emmen zijn projecten opgenomen voor alle leeftijdsgroepen en voor alle manieren van verkeersdeelname. Van voorlichting voor het veilig vervoeren van baby’s tot rijvaardigheidstrainingen. Van alcoholvoorlichting tot theaterproducties voor basisscholen. Op de website van Veilig Bereikbaar Drenthe kunt u zien welke projecten er allemaal in de regio worden georganiseerd.

Veilig verkeer is soms letterlijk van levensbelang. De gemeente Emmen werkt daarom samen met andere Drentse en landelijke organisaties aan een veilig en bereikbaar Drenthe in het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe. Op de agenda van het beraad staan zaken die te maken hebben met aanleg, inrichting en onderhoud van de wegen in Drenthe, de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers en het openbaar vervoer in de provincie.

Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe
Het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) is een bestuurlijk overleg van gemeenten, provincie en Rijk. Vanuit de gemeente Emmen neemt de verkeerswethouder deel aan het overleg, evenals de verkeerswethouders uit de andere elf gemeenten. Ook de gedeputeerde voor Verkeer en Vervoer namens de provincie en de hoofdingenieur-directeur van de directie Noord-Nederland vanuit Rijkswaterstaat zitten in het VVBD.