Uitkering

Uitkering

Wanneer u werk zoekt of een uitkering wilt aanvragen, kunt u zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Hoe dit werkt en wanneer u dit moet doen, kunt u lezen in: Hoe aanvragen?

Met uw gegevens bekijken we wat uw recht op bijstand is. Hoe dit wordt berekend en hoe u hierover wordt geïnformeerd leest u in: Vaststelling uitkering.

Wanneer de gemeente u een bijstandsuitkering heeft toegekend, hoeft het niet te betekenen dat u dit recht houdt. Dit kan namelijk veranderen als er veranderingen zijn in uw situatie. Welke regels er zijn, kunt u lezen in: Spelregels uitkering.

Er zijn vaste data voor de uitbetaling van de bijstandsuitkering. Welke data dit zijn en wanneer u uw jaaropgave ontvangt, leest u in: Data uitbetalingen.

Een overzicht van de meest actuele normbedragen voor de bijstand (de WWB-norm) en 110% van de bijstandsnorm vindt u in: Bijstandsnormen.

Het kan zo zijn dat u te veel of ten onrechte ontvangen uitkering heeft ontvangen. Dit moet altijd worden terugbetaald. Hoe dit werkt, leest u in: Terugbetalen te veel betaalde uitkeringen.