Historie van Emmen

Historie van Emmen

Hunebed

Veel mensen vragen zich af hoe oud Emmen eigenlijk is. Emmen wordt voor het eerst genoemd in 1139, al heette het toen Empne.

Hunebedbouwers en Neanderthalers
Door de aanwezigheid van hunebedden weten we dat er zo'n vijfduizend jaar geleden al mensen woonden in het gebied waar Emmen nu ligt. Maar de Neanderthalers zijn de eerste mensen die hier woonden. Vondsten van archeologen (zoals vuurstenen werktuigen van zo'n 40.000 jaar oud door Rieks en Henk Trip) hebben bewezen dat hier al veel vroeger mensen rondliepen. 

Ontwikkeling van Emmen
Emmen ligt aan de voet van de Drentse Hondsrug, op de scheiding van veen en zand. Het boerenbedrijf was vele eeuwen lang de enige bron van bestaan, totdat op grote schaal werd turf afgegraven. Hierdoor ontstonden diverse veendorpsen als Nieuw-Amsterdam, Erica, Klazienaveen en Emmer-Compascuum.

In de jaren 1920 en 1930 liep de turfwinning echter drastisch terug, door de opkomst van steenkool als brandstof. Werkloosheid en armoede waren het gevolg, tot de jaren vijftig waarin Emmen met steun van de rijksoverheid snel industrialiseerde en verstedelijkte. Met name de komst van ENKA (later AKZO Nobel en nu Emmtec) gaf een belangrijke impuls aan de werkgelegenheid. De welvaart en de bevolking groeide. Emmen werd een dynamische indstriestad, met grote nieuwe woonwijken tot gevolg. Het resultaat was een ‘open groene stad’, met vloeiende overgangen tussen woon- en natuurgebieden. Emmen verwierf hiermee internationale faam. 

Werkgelegenheid
De werkeloosheid steeg weer in de jaren zestig en zeventig door onder meer de automatisering van arbeidsintensieve productieprocessen. Eind jaren zeventig vestigden meer kleinschalige en kennisintensievere bedrijven (in de glastuinbouw, de zakelijke dienstverlening en het toerisme). Dit bracht meer stabiliteit in de Emmense economie. Tegenwoordig heeft Emmen zich opgewerkt tot de grootste industriekern van Noord-Nederland en qua inwonertal tot de tweede gemeente van het Noorden.  

Meer informatie
Dit alles en nog veel meer informatie over het nabije en verre verleden komt u te weten als u de site www.historisch-emmen.nl bezoekt.