Zoeken op thema

WMO-voorziening aanvragen

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) regelt hulp en ondersteuning voor mensen met een beperking. De gemeente kan u helpen bij het zoeken naar de beste oplossing. Dit kan hulp zijn uit uw eigen netwerk of van de gemeente. Wat kunt u zelf regelen of betalen, of kan het probleem zelfs helemaal worden voorkomen?

U kunt telefonisch contact opnemen met een medewerker van het Zorgloket (tel. 14-0591) of langskomen bij het Zorgloket in het gemeentehuis en samen met deze medewerker kunt u uw situatie in kaart brengen en kijken welke eenvoudige oplossingen er zijn. Er zullen geen beslissingen worden genomen tijdens dit gesprek. Kan er uit eigen netwerk of eigen middelen geen oplossing worden gevonden, dan kunt u een gesprek aanvragen met een consulent van de gemeente. Hiervoor zal u een aanmeldformulier worden toegestuurd en een consulent van de gemeente maakt een afspraak met u en zal meestal op huisbezoek komen.

De gemeente zal bij de beoordeling van uw aanvraag de nadruk op uw eigen verantwoordelijkheid leggen. Als een voorziening wordt toegekend, wordt van u een financiƫle bijdrage gevraagd. Dit kan een eigen aandeel, een eigen bijdrage of een tariefsbijdrage zijn.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) regelt hulp en ondersteuning als u in het dagelijks leven moeite hebt met:
- het huishouden;
- het lopen of bewegen in en om het huis
- het plaatselijk vervoer.

Vanuit de WMO kan voor u gezocht worden naar vrijwilligerswerk.

De WMO kent een aantal voorzieningen:

- rolstoelvoorziening
Om goed en zelfstandig mogelijk binnen- en buitenshuis te verplaatsen kan een rolstoel noodzakelijk zijn. Een rolstoel wordt in bruikleen verstrekt. Er zijn zowel handbewogen (duw)rolstoelen als elektrische rolstoelen en sportrolstoelen voor sporters met beperkingen. Als het nodig is wordt de rolstoel aangepast aan uw belemmeringen en lichaamsbouw.

- woonvoorzieningen
Een woonvoorziening zorgt ervoor dat u zelfstandig kan blijven wonen in uw eigen huis. Dit kan bestaan uit een financiƫle tegemoetkoming of een aanpassing aan uw woning.

- vervoersvoorzieningen
Er zijn drie vormen:
1. collectief vervoer (regiotaxi);
2. individuele vervoersvoorziening in natura (bijvoorbeeld een scootmobiel of autoaanpassing);
3. persoonsgebonden budget: als het vervoersprobleem niet is opgelost met de voorziening heeft u misschien recht op een persoonsgebonden budget. Met dit budget kunt u zelf uw vervoer regelen.

- schoonmaakondersteuning
Uitgebreide informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina schoonmaakondersteuning. Deze pagina gaat in op de nieuwe regelgeving sinds 1 januari 2015.   

Voor meer informatie over de WMO kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met het Zorgloket. Het Zorgloket van de gemeente Emmen is geopend van maandag t/m/ vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. U kunt ook bellen telefoonnummer 140591 Onze medewerkers geven u graag uitleg over de mogelijkheden.