Zoeken op thema

Onroerend Zaak Belasting (OZB)

Jaarlijks betalen eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van kantoren, winkels en andere panden Onroerende Zaakbelasting (OZB). De opbrengst van OZB wordt gebruikt voor voorzieningen zoals wegenonderhoud, straatverlichting en subsidies. De OZB wordt berekend aan de hand van de WOZ-waarde van een pand die is vastgesteld door de gemeente. U kunt de actuele algemene OZB-tarieven bekijken onder het tabblad 'Tarieven'.

De aanslag wordt bepaald door de situatie op 1 januari van het belastingjaar. Wie dus op 1 januari 2015 eigenaar en/of gebruiker was van een onroerende zaak, moet voor het hele jaar 2015 OZB betalen. Ook als u direct daarna verhuisd bent of uw pand heeft verkocht. In deze gevallen bestaat geen recht op ontheffing of vermindering. De gemeente moet álle onroerende zaken binnen haar grondgebied taxeren, óók de woningen en niet-woningen die op 1 januari van het belastingjaar nog in aanbouw waren. 

Bereken uw OZB
U kunt hier de hoogte van uw OZB berekenen. U heeft hiervoor de WOZ-waarde van uw woning of pand nodig. Ook dient u aan te geven of u eigenaar of gebruiker van de woning bent. Het bedrag wordt dan berekend op basis van de door u ingevoerde WOZ-waarde. 

Om de hoogte van uw OZB-belastingaanslag te berekenen, klikt u op de blauwe knop 'Vraag aan'. U heeft hiervoor geen DigiD nodig.  

Knop: Vraag aan. Link naar het formulier om uw Onroerende Zaak Belasting (OZB) online te berekenen