Zoeken op thema

Omgevingsvergunning

Twijfelt u of u wel of niet een vergunning moet aanvragen, leest u dan de informatie over vergunningen aanvragen hieronder.

 
Een omgevingsvergunning heeft u meestal nodig als u gaat bouwen, slopen, bomen wilt kappen, uw oprit of weg wilt aanpassen.

Met de omgevingsvergunning hoeft u nog maar één aanvraag bij één (digitaal) loket in te dienen, is er één procedure en één contactpersoon. Tenslotte neemt de gemeente één besluit en verleent één vergunning. Dit betekent dat de behandeling van uw aanvraag gemakkelijker is en u minder tijd kwijt bent met het aanvragen van de vergunning. Vroeger moest u, voor het (ver)bouwen, kappen of slopen, verschillende vergunningen aanvragen. Elke aanvraag werd apart behandeld, over elke aanvraag kreeg u apart een besluit en voor elke aanvraag had u een andere contactpersoon binnen de gemeente. Dit is met de omgevingsvergunning verleden tijd.

 

Diverse activiteiten 
U vraagt met een omgevingsvergunning diverse activiteiten aan: bijvoorbeeld slopen, of bouwen, een boom kappen of een weg wilt aanleggen. Er zijn ruim 20 activiteiten waarvoor u toestemming kunt krijgen door middel van het aanvragen van een aanvragen omgevingsvergunning.

 

Hoe weet ik of ik een vergunning nodig heb?
In het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck invullen. Hieruit blijkt of u een vergunning nodig heeft voor de activiteiten die u wilt gaan uitvoeren en welke stukken u moet meezenden bij een vergunningaanvraag. Wij adviseren u de uitkomst van de vergunningcheck in alle gevallen uit te printen en te bewaren, ook indien uit de check blijkt dat u voor uw activiteit geen vergunning nodig heeft.

 

Kan ik met de gemeente overleggen voordat ik mijn plannen indien?
Ja. Het kan best lastig zijn om zelf te bepalen of uw bouwplan omgevingsvergunningplichtig is. Elk bouwplan is uniek en de toestemming hiervoor is van verschillende factoren afhankelijk. Ook kan het zijn dat de aanvraag uit meerdere activiteiten bestaat.
U kunt eerst zelf een vergunningcheck doen via www.omgevingsloket.nl. Komt u hier niet helemaal uit of heeft u nog inhoudelijke vragen? Wij adviseren u graag of uw bouwplan wel of niet vergunningvrij is. Dit kan bij de balie van Vergunningen en alleen op afspraak. U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via 14-0591. 

Wat houdt een vooroverleg in?
Het vooroverleg is bedoeld om (complexe) aanvragen voor te bekijken in de vorm van een 'pré-aanvraag'. Tijdens het vooroverleg kunnen wij alvast uw plannen toetsen, voordat u de officiële vergunning aanvraagt. U levert hiervoor een schetsplan, tekeningen op schaal van gevels en plattegronden, een situatietekening en de te gebruiken kleuren en materialen in. Wij toetsen uw plannen aan het bestemmingsplan en aan redelijke eisen van welstand. Indien van toepassing kijken wij ook alvast naar brandveiligheid, milieuaangelegenheden, bodemaspecten en dergelijke. Uitgewerkte detailtekeningen of berekeningen heeft u in deze fase nog niet nodig. Aan deze dienst zijn kosten verbonden.

Hoe vraag ik een vooroverleg aan?
Voor een verzoek tot vooroverleg kunt u ook gebruik maken van aanvraagformulier 'verzoek tot vooroverleg' (28.38 KB)(Lees voor).

Is een vooroverleg aan de balie?
Nee, een vooroverleg is geen overleg over uw bouwplannen aan de balie. Aan de ballie kunt u vrijblijvende informatie krijgen over uw bouwplannen van een front office medewerker. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. Dit gesprek aan de balie noemen we ook wel een intake gesprek. Wel maakt u voor dit intake gespek vooraf een afspraak, liefst met zoveel mogelijk concrete informatie over uw bouwplannen, zodat we uw afspraak kunnen voorbereiden om uw vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden die voor uw situatie van toepassing zijn. 

Wat is een principeverzoek?
Bij een principeverzoek bekijkt de gemeente of uw plannen op het eerste oog uitgevoerd kunnen worden. Tijdens het vooroverleg wordt er dieper ingegaan op uw plannen. U levert een schetsplan, tekeningen op schaal van gevels en plattegronden, situatietekening en de te gebruiken kleuren en materialen in, waarna uw plannen worden getoetst aan het bestemmingsplan en aan redelijke eisen van welstand. Indien van toepassing wordt ook alvast gekeken naar brandveiligheid, milieu aangelegenheden, bodemaspecten, en dergelijke. Uitgewerkte detailtekeningen of berekeningen heeft u in deze fase nog niet nodig.

Een principeverzoek en een vooroverleg zijn informele trajecten voorafgaand aan de formele aanvraagprocedure. Gemeenten zijn niet verplicht deze diensten aan te bieden. Gemeente Emmen heeft ervoor gekozen deze servicediensten te blijven aanbieden. Om een omgevingsvergunning aan te vragen, moet u uw aanvraag compleet indienen. Met een betere voorbereiding kunt u op het moment dat u de aanvraag daadwerkelijk doet, alles overzichtelijk op tafel leggen.  Aan een principeverzoek en een vooroverleg zijn wel kosten verbonden. 


Hoe vraag ik een principeverzoek aan?
Voor een verzoek tot principe-uitspraak (principeverzoek) kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier (151.69 KB)(Lees voor). Er zijn wel kosten aan verbonden aan een principeverzoek. 

 

Waar kan ik de omgevingsvergunning digitaal aanvragen?

U kunt uw aanvraag indienen via het Omgevingsloket online.    

 

Heb ik voor mijn vergunningaanvraag een DigiD nodig?

Ja, voor het digitaal versturen van uw aanvraag heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Zo weten overheidsinstellingen dat ze ook echt met u te maken hebben. U kunt een DigiD aanvragen op www.digid.nl. U ontvangt dan binnen vijf dagen een activeringscode per post, waarmee u uw DigiD gebruikersnaam kunt activeren.  

 

Kan ik mijn aanvraag ook in het gemeentehuis indienen?

Ja, in het Klant Contact Centrum (balies) in het gemeentehuis vindt u een computer waar u uw aanvraag digitaal kunt indienen. De medewerkers van het Klant Contact Centrum helpen u graag hierbij. U dient dan vooraf een afspraak te maken. Sinds april 2012 werkt de gemeente Emmen alleen op afspraak en heeft u altijd een afspraak nodig. Met een afspraak bent u binnen 5 minuten aan de beurt!

U kunt via onderstaand plaatje direct online een afspraak maken. U gaat dan naar de afspraak pagina. Wilt u liever persoonlijk iemand spreken voor het maken van een afspraak? Dan kunt u ook telefonisch een afspraak maken, via telefoonnummer 14 0591. 

 

 

  

Hoe lang duurt het voordat ik een omgevingsvergunning krijg?
Over het algemeen hoort u binnen 8 weken nadat u uw complete aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ingediend, van de gemeente of u wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. Als bij de aanvraag nog stukken ontbreken, wordt u hierover geïnformeerd en wordt aan u gevraagd de ontbrekende stukken alsnog aan te leveren. De tijd die u nodig heeft om uw aanvraag compleet te maken, wordt bij de beslistermijn van de gemeente opgeteld. De gemeente heeft de mogelijkheid om de beslistermijn eenmalig met zes weken te verlengen tot maximaal 14 weken. Voor uitgebreide, complexe aanvragen kan de afhandelingstermijn zes maanden in beslag nemen. Nadat de gemeente een besluit genomen heeft, publiceert de gemeente het besluit dat over uw vergunning wordt genomen op het nieuwsdeel van de gemeentelijke website. Belanghebbenden, bijvoorbeeld omwonenden, hebben dan nog zes weken de tijd om bezwaar in te dienen. Daarna is uw vergunning definitief en kunt u gebruik gaan maken van uw vergunning.  

 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen. Verder kunt u de digitale brochure over de omgevingsvergunning (158.36 KB)(Lees voor) lezen. Of u neemt een kijkje op één van onderstaande websites:

Bij de gemeente Emmen kunt u inloggen met uw DigiD. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.