Zoeken op thema

Bodemsanering

Bodemsanering is het proces om een stuk grond vrij van bodemverontreiniging te maken. Hiervoor bestaan diverse methoden en technieken. De keuze en uitvoering hangt onder andere af van de plaats, de aard en de ernst van de vervuiling en van de functie van de bodem (wonen, industrie, landbouw en dergelijk).

Beschikkingen met betrekking tot bodemsanering moet u door middel van een aanvraagformulier bij ons aanvragen. Zowel de start als het einde van de bodemsanering moet u bij ons melden. Hiervoor kunt u gebruik maken van een meldingsformulier. De diverse formulieren vindt u onder het tabblad 'Formulieren'.

Kleine bodemsaneringen
Voor kleine of eenvoudige bodemsaneringen kan in veel gevallen worden volstaan met een zogenaamde BUS-melding. Zie hiervoor de informatie onder het tabblad 'BUS-melding'.

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het thema Bodem op deze website. Bovendien kunt u in geval van vragen of voor meer informatie contact opnemen met de het Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen.