Zoeken op thema

Bijstandsuitkering

Basisregistratie personen (het “bevolkingsregisterHeeft u geen werk en/of of minder inkomsten dan de voor u geldende bijstandsnorm, dan meldt u zich bij de balie van het UWV WERKbedrijf (voorheen CWI) of via de website www.werk.nl/

De eerste zorg van het UWV WERKbedrijf is, samen met de gemeente Emmen,  u te bemiddelen naar werk. Werk gaat boven een uitkering in Nederland. Net zoals in de naam van de 'Wet Werk en Bijstand' het woord werk vóór het woord bijstand staat. Iedereen in de gemeente Emmen die aanspraak maakt op een bijstandsuitkering, is verplicht te solliciteren. 

Bijstandsnormen
Als u geen betaalde baan kunt vinden en het UWV WERKbedrijf en de gemeente kunnen u geen (tijdelijk) werk aanbieden, dan komt u mogelijk voor een bijstandsuitkering in aanmerking. Een bijstandsuitkering is bedoeld om u tijdelijk te helpen in uw levensonderhoud te voorzien, zolang u dat zelf niet kunt. Daar heeft u recht op.

Daar tegenover staat onder meer uw plicht om zo snel mogelijk werk te vinden, zodat u zelf weer inkomsten krijgt. Een bijstandsuitkering moet worden aangevraagd via het UWV WERKbedrijf.

Uitkeringen door de gemeente
De gemeente Emmen is verantwoordelijk voor de toekenning en/of de uitbetaling van de bijstandsuitkeringen. Om na te gaan of u recht heeft op een uitkering, hebben we gegevens van u nodig.  Bij het UWV WERKbedrijf moet u het aanvraagformulier inleveren.

Naast vragen over de omstandigheden van u en mogelijk uw gezin, zijn er vragen over inkomsten en uw (eigen) vermogen. Spaargeld, eigen huis, bezit van een auto of caravan of andere waardevolle bezittingen moet u op het aanvraagformulier vermelden. Tevens moet u daarvan bewijsstukken overleggen. Al deze gegevens zijn bepalend voor uw recht op en de hoogte van uw uitkering. De door u vermelde informatie wordt nauwkeurig gecontroleerd.

Onjuiste of onvolledige informatie verstrekken heeft gevolgen. De gemeente controleert de door u aangeleverde gegevens. Deze gegevens worden onder andere vergeleken met uw gegevens, zoals die bekend zijn bij o.a. de Basisregistratie personen (voorheen het GBA of het Bevolkingsregister), de Belastingdienst, het UWV en de Rijksdienst voor het wegverkeer. Als er verschillen zijn, moet u dat kunnen uitleggen. In dat geval zal ook uw aanvraag om een uitkering vertraging kunnen oplopen. Verder kan het ook gevolgen hebben voor uw uitkering. 

Als het u niet lukt zelf weer een baan te vinden, spreken we een traject naar werk met u af. Het UWV WERKbedrijf en de gemeente hebben verschillende mogelijkheden om u te helpen met het vinden van werk. Hierbij kunt u denken aan (bij)scholing, werkstages, werkervaringsbanen en sollicitatietrainingen. In overleg met u wordt bepaald welke mogelijkheden voor u het meeste kans op succes hebben. Bij de gemeente wordt zo’n traject naar werk met u uitgestippeld door uw klantmanager van Sociale Zaken. Het is en blijft echter uw eigen verantwoordelijkheid om zelf werk te vinden. Indien u een bijstandsuitkering aanvraagt, heeft u uw eerste contacten met medewerkers van het UWV WERKbedrijf. Vervolgens wordt het aanvraagformulier overgedragen naar de gemeente Emmen.

De bijstandsuitkering wordt, zoals al is aangegeven, niet verstrekt door het UWV WERKbedrijf maar door de gemeente. UWV WERKbedrijf (voorheen het CWI) is gevestigd aan de Verlengde Spoorstraat 2, 7811 GA Emmen. Telefoon: (0591) 78 85 90.  Het UWV WERKbedrijf is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Leest u ook de brochure van het UWV WERKbedrijf (469.22 KB)(Lees voor).

Voordat u zich komt inschrijven, is het verstandig vooraf telefonisch een afspraak te maken. 

Dak- en thuislozen, crisisopvang en 65+
Aanvragen op grond van de criteria: dak- en thuisloos, crisisopvang en 65-plussers, kunnen worden ingediend bij de balie Sociale Zaken.