Zoeken op thema

Bestemmingsplan digitaal inzien

De bestemmingsplannen van de gemeente Emmen, inclusief de bijbehorende documenten en toelichtingen, zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Alle informatie over bestemmingsplannen, inclusief die welke via ruimtelijkeplannen.nl worden aangeboden, kunt u vinden op www.emmen.nl/bestemmingsplannen.

Natuurlijk heeft u de mogelijkheid om een papieren bestemmingsplan bij de gemeente in te zien. Hiervoor kunt u terecht bij de balies van het Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, of wanneer u het bestemmingsplan samen met een van onze medewerkers wilt inzien, is het nodig om van tevoren een afspraak te maken.

Wilt u een bestemmingplan niet alleen inzien, maar geheel in papier opvragen zodat u er thuis kan over beschikken, dan kunt u deze opvragen in het Digitaal Loket. U kunt hier eventueel ook bodeminformatie bij opvragen. Aan het opvragen van deze papieren bestemmingsplannen zijn wel kosten verbonden.