Zoeken op alfabet

Kappen: omgevingsvergunning

Het aanvragen van een vergunning voor kappen in één oogopslag

 • Als u een beschermde boom, struik of houtopstand wilt kappen, verwijderen, verplanten of stevig wilt snoeien, dan heeft u hier een omgevingsvergunning voor nodig.
 • U kunt in het overzicht van beschermde bomen kijken of uw boom, struik of houtopstand op deze lijst voorkomt. Bomen die niet op de beschermde bomenlijst staan, mogen zonder vergunning gekapt worden. De lijst vindt u verderop op deze pagina.
 • U kunt uw vergunningaanvraag zowel via internet digitaal, als op het gemeentehuis persoonlijk indienen.
 • Over een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor kappen nemen wij in principe binnen acht weken een beslissing.
 • Maakt uw aanvraag onderdeel uit van meerdere activiteiten, en geldt voor deze activiteiten de uitgebreide procedure, dan duurt de procedure maximaal een half jaar.
 • Als u uw aanvraag heeft ingediend, informeren wij u over de duur van de procedure.
 • Als uw aanvraag niet volledig is, dan vragen wij u de ontbrekende gegevens aan te vullen. De behandeltermijn wordt dan opgeschort gedurende een bepaalde termijn.
 • Als wij u vergunning verlenen voor het kappen van een boom, moet u nog zes weken wachten voordat u daadwerkelijk gaat kappen. Dit is de bezwaartermijn. Belanghebbenden kunnen namelijk nog bezwaar maken tegen de verleende vergunning, en deze bezwaren moeten wij eerst nog in behandeling nemen.
 • Voor de aanvraag van een vergunning betaalt u eenmalig leges. Ook als wij de door u gevraagde vergunning niet verlenen, moet u deze leges betalen. De leges betreffen namelijk het in behandeling nemen van uw aanvraag.
 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen.

Hieronder vindt u een uitgebreide toelichting op het aanvragen van een omgevingsvergunning voor kappen. Neemt u ook een kijkje bij de veelgestelde vragen (FAQ's).

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning voor kappen nodig?
U heeft een vergunning nodig wanneer u beschermde bomen en struiken gaat:

 • kappen;
 • verwijderen;
 • verplanten; of
 • stevig snoeien.

De complete lijst met beschermde bomen (157.00 KB)(Lees voor), waar u een kapvergunning voor nodig heeft, kunt u hier downloaden. Let u op de drie tabbladen onderaan het document. Hier is onderscheid gemaakt in monumentale bomen, waardevolle bomen en waardevol houtopstand. 
U kunt de lijst ook als PDF bestand downloaden: monumentale bomenlijst (30.44 KB)(Lees voor), waardevolle bomenlijst (26.83 KB)(Lees voor) en waardevolle houtopstandlijst (51.84 KB)(Lees voor).

Bomen die niet op de beschermde bomenlijsten staan, mogen zonder vergunning gekapt worden.

U kunt alleen een vergunning aanvragen als u de eigenaar bent van de grond waar de boom staat. Als u zelf geen eigenaar bent (bijvoorbeeld huurder) moet u toestemming vragen van de eigenaar (bijvoorbeeld verhuurder) en een schriftelijke toestemming bij de aanvraag voegen.

Tip!
Door de 'vergunningcheck' in het Omgevingsloket online in te vullen, kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. Bovendien geeft het Omgevingsloket aan of u voor uw plannen daarnaast nog andere vergunningen moet aanvragen of meldingen moet indienen. Als u twijfelt kunt u informatie inwinnen bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente.

Hoe lang duurt de aanvraagprocedure?
Als u alleen een vergunning voor kappen aanvraagt, dan duurt de procedure maximaal acht weken. Als uw aanvraag voor een vergunning voor kappen deel uitmaakt van meerdere activiteiten (omgevingsvergunning) waarvoor de uitgebreide procedure geldt, dan duurt de procedure maximaal een half jaar.

Voor uitgebreide informatie over de procedure verwijzen wij u naar het tabblad 'Procedure'.

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning voor het kappen aan?
U kunt de omgevingsvergunning voor kappen op drie manieren aanvragen:

 • Via het Omgevingsloket online, met DigiD (electronische handtekening). U kunt de aanvraag met bijlagen digitaal indienen. U krijgt per e-mail een bevestiging van uw aanvraag.
 • Via het Omgevingsloket online, zonder DigiD (electronische handtekening). U kunt een papieren formulier samenstellen, printen en invullen. Daarna ondertekent u het ingevulde formulier en u levert het in bij het Klant Contact Centrum (KCC) of stuurt het op.
 • Zonder internet. U kunt de aanvraag ook invullen bij het Klant Contact Centrum (KCC). Een medewerker van het KCC kan u helpen met de aanvraag. Hiervoor kunt u online een afspraak maken of bellen met het KCC.

Let op
De vragenlijst in het Omgevingsloket voor het aanvragen van een omgevingsvergunning is vrij uitgebreid. Ook als u slechts toestemming voor één activiteit aanvraagt, zult u alle vragen moeten doorlopen. Dit is landelijk zo geregeld. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Emmen.

DigiD
Bij de gemeente Emmen kunt u inloggen met uw DigiD (electronische handtekening). DigiD staat voor Digitale Identiteit. Het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht. 

 

Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen. Bovendien verwijzen wij u graag naar de speciale informatiepagina over de omgevingsvergunning