Totaal overzicht

Wegsleepregeling


Wegsleepregeling / wegsleepverordening

Er gelden in Emmen regels voor het wegslepen van voertuigen. De raad heeft de Wegsleepverordening vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft de Beleidsregels Uitvoering Wegsleepverordening (2.60 MB)(Lees voor) vastgesteld.

Waarom is uw voertuig weggesleept?
Parkeercontroleurs van afdeling Gebiedstoezicht hebben geconstateerd dat het voertuig in overtreding geparkeerd stond en hinder of gevaar veroorzaakte voor het overige verkeer. Ook de politie en milieutoezicht kan opdracht geven tot wegslepen. Als uw voertuig geparkeerd stond op een marktterrein gedurende de martktijden, kan de marktmeester opdracht geven tot wegslepen in het belang van het vrijhouden van het marktterrein. Wij realiseren ons hoe vervelend het is als uw voertuig is weggesleept. Handhaving van de regels is echter nodig voor de bereikbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte.

Wanneer begint het wegslepen ?
Een wegsleepvoertuig is besteld door de bevoegde functionaris. Indien u ter plaatse komt, voordat het wegsleepbedrijf ter plaatse is, betaalt u de voorrijkosten. De takelwagen is ter plaatse en het voertuig bevindt zich (deels of volledig) in de takelwagen. Minimaal één lid van de takelwagenbemanning zit in de cabine. Dan is er sprake van een volledige berging en dient u zowel de voorrijkosten als de kosten voor het overbrengen van een voertuig te betalen. De takelwagenbemanning mag u het voertuig niet teruggeven.

Waar is uw voertuig nu?
Weggesleepte voertuigen worden overgebracht naar het bewaarterrrein van het wegsleepbedrijf Auto- en Bergingsbedrijf Koolen, Jacob Le Mairestraat 10-12 in Emmen. Het bewaarterrein is geopend van maandag tot en met zaterdag van 08.00 – 18.00 uur. Buiten de openingstijden en op zon- en feestdagen na telefonisch overleg.

U kunt bij het wegsleepbedrijf Auto- en Bergingsbedrijf Koolen informeren of uw auto inderdaad is weggesleept. Auto- en Bergingsbedrijf Koolen is 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer: 0591 - 635728 .

Welke kosten zijn er?
Er zijn verschillende kosten die berekend worden:

• Voorrijkosten: deze kosten zijn door de automobilist aan het wegsleepbedrijf verschuldigd zodra de wegsleper is uitgerukt, na een daartoe strekkend verzoek van een bevoegde ambtenaar;
• Wegsleepkosten: deze kosten zijn door de automobilist aan het wegsleepbedrijf verschuldigd zodra het daadwerkelijke wegslepen in gang is gezet;
• aan bewaarloon: deze kosten zijn door de automobilist aan de wegsleper verschuldigd zodra de auto is overgebracht naar het terrein van het wegsleepbedrijf.

Alle kosten zijn inclusief BTW en een gemeentelijke opslag van 15%. Het wegsleepbedrijf mag het voertuig pas teruggeven als alle kosten zijn voldaan.

Voor de exacte kosten kijkt u onder het tabblad 'Tarieven'.

Wanneer de eigenaar van het voertuig niet binnen 48 uur reageert, zendt de gemeente (afdeling Gebiedstoezicht) een brief aan de eigenaar. De kosten van het bewaren lopen ondertussen gewoon door.

Hoe kan ik betalen?
U dient bij het ophalen van het voertuig de kosten te voldoen. U kunt betalen met contant geld en/of een pinpas.

Wegsleepschade?
Als u van mening bent dat uw voertuig is beschadigd als gevolg van het wegslepen, dan dient u de schade direct bij het afhalen van het voertuig te melden aan het wegsleepbedrijf Auto- en Bergingsbedrijf Koolen. 

Kan ik bezwaar maken tegen het wegslepen?
Uw voertuig is weggesleept op grond van de Wegenverkeerswet en de Wegsleepverordening gemeente Emmen. Indien u het niet eens bent met het wegslepen van uw voertuig dan kunt u een bezwaar indienen. Dit dient te gebeuren binnen zes weken na de dag waarop dit besluit aan u is toegezonden of op een andere manier bekend is gemaakt. Een bezwaarschrift indienen ontslaat u niet van de plicht vooraf de wegsleepkosten en de bewaarkosten te voldoen. U kunt ook online uw bezwaarschrift indienen.
 

De gemeente zal uw bezwaarschrift zorgvuldig behandelen en vraagt advies aan de commissie voor advisering van de bezwaarschriften. U kunt worden uitgenodigd voor een hoorzitting waarin u uw bezwaarschrift mondeling kunt toelichten. De commissie brengt advies uit aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:
• naam en adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;
• de reden waarom u het niet eens bent met het wegslepen.

U dient bij het bezwaarschrift mee te sturen:

  • het kenteken van de betreffende auto;
  • een kopie van het proces-verbaal en het besluit inzake toepassing van bestuursdwang;
  • de vermelding van uw bank- of girorekeningnummer
  • en een kopie van de nota.

U stuurt het bezwaarschrift aan:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen
Postbus 30.001
7800 RA Emmen