Totaal overzicht

Toestemmingverklaring minderjarigen

Toestemmingverklaring minderjarigen voor aanvraag nieuw paspoort of ID-kaart

Aanvraag nieuw paspoort:
Personen, jonger dan 18 jaar, hebben voor het aanvragen van een paspoort schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of van degene die de ouderlijke macht heeft. Deze toestemming kan gegeven worden door de  'Toestemmingsverklaring' ondertekend mee te brengen bij de aanvraag.

Van de ondertekenenaars (meestal de ouders) dient voor verificatie van de handtekening een copie van het legitimatiebewijs meegebracht te worden. Staat betrokkenen nog bijgeschreven in de paspoorten van de ouders dan moeten deze ook meegebracht worden voor de officiele doorhaling.

Aanvraag identiteitskaart:
Kinderen, jonger dan 12 jaar, hebben voor het aanvragen van een identiteitskaart schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of van degene die de ouderlijke macht heeft. Deze toestemming kan gegeven worden door de 'Toestemmingsverklaring' ondertekend mee te brengen bij de aanvraag.

Van de ondertekenenaars (meestal de ouders) dient voor verificatie van de handtekening een legitimatiebewijs meegebracht te worden. 

Het digitale aanvraagformulier (38.00 KB)(Lees voor) voor de Toestemmingsverklaring kunt u hier downloaden. Klik op de blauwe knop 'Vraag aan'.  De verklaring kunt u vervolgens zelf uitprinten, invullen en meenemen naar de balie. 

Voor de aanvraag heeft u uw DigiD-inlogggegevens nodig. Als u nog geen DigiD heeft, kunt u deze aanvragen via de DigiD-pagina.